ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Gamma Travel
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВ «ГАММА ТРЕВЕЛ 2.0», зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку на загальних підставах надалі Виконавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі - Замовник), з іншого боку, даті разом — Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг по організації туру згідно замовлення. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

  1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

  1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

  • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://gamma-travel.com/. Система on-line оплати і бронювання приймає заявку тільки після ознайомлення клієнта з умовами даного Договору. Натисканням кнопок «Book now» та «GO» Замовник підтверджує, що він ознайомився та погоджується із умовами Договору;
  • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://gamma-travel.com/;
  • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https ://gamma-travel. com/.

  1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

  1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

  «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://gamma-travel.com/.

  «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  «Послуги» - Послуга або декілька Послуг щодо організації відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення та інші туристичні послуги, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://gamma-travel.com/.

  «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, а також особи, від імені яких в рамках наданих повноважень Клієнт заключає договір на організацію відвідування зони відчуження через Веб-сайт https://gamma-travel.com/ шляхом акцептування даного Договіру.

  «Виконавець» - суб’єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, що надає послуги щодо організації відвідування Чорнобильської зони відчуження та інші туристичні послуги, реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

  «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги щодо організації відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення та інші туристичні послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

  3.2. Замовник дає згоду на обробку персональних даних та передачі їх третім особам, що задіяні в організації відвідування.

  3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

  3.4. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у туристичній сфері , у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

  3.5. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  4.1. Виконавець зобов’язаний:

  • виконувати умови даного Договору;
  • надати Замовнику Послуги належної якості;
  • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://gamma-travel.com/;
  • передати Замовнику дозвільні документи необхідні для відвідування ЧЗВ, а саме квитки-перепустки та страховий поліс;
  • ознайомити Замовника із правилами відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, а Замовник суворо їх дотримуватися;
  • надати Замовнику інформацію щодо вимог оформлення дозвільних документів та термінах їх отримання.
  • на вимогу Замовника надати додаткову інформацію щодо програми, маршруту, транспортного засобу, супроводжуючої особи, харчування, проживання, проінформувати про дату та час початку та закінчення поїздки, її тривалості, вартості поїздки та порядку оплати

  4.2. Виконавець має право:

  • передавати право на організацію поїздки іншим особам без повідомлення Замовника.
  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

  5.1. Замовник зобов’язаний:

  • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
  • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;
  • вчасно прибути на місце збору групи;
  • при замовленні послуг щодо відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення переконатися щодо усі заявлені особи досягли вісімнадцятирічного віку на день відвідування;
  • при замовленні послуг щодо відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення завчасно повідомити в будь-якому вигляді (електронною поштою або на факс) про дату візиту та термін перебування на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення;
  • надавати відомості про персональний склад групи (прізвище, ім’я мовою оригінал}, інформацію про громадянство та номер документу, що посвідчує особу, інші необхідні дані);
  • переконатися в точності і правильності наданої інформації;
  • компенсувати збитки, завдані організатору поїздки своїми неправомірними діями або неправомірними діями осіб, що із ним слідують;
  • самостійно і повному обсязі компенсувати збитки, завдані особам, що надавали послуги з розміщення, харчування, транспортування, що входять у вартість поїздки;
  • самостійно і повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування;
  • ознайомити кожного члена групи із правилами перебування на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, а саме:
  • При відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення відвідувачі зобов’язані суворо дотримуватися Правил радіаційної безпеки, Основних санітарних правил, Правил фізичного захисту, програми, визначеного маршруту та рекомендацій супроводжуючої особи.
  • При перетині кордону зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення на контрольно-пропускному пункті «Дитятки» відвідувачі обов’язково повинні мати при собі паспортні документи.
  • Відвідувачі, що перебувають у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, зобов’язані:

   - суворо виконувати вимоги супроводжуючої особи щодо дотримання Правил радіаційної безпеки, основних санітарних правил та правил фізичного захисту;

   - вміти користуватися основними та додатковими засобами індивідуального захисту, використовувати одяг і взуття, максимально закриваючи тіло, руки та ноги;

   - дотримуватись вимог попереджувальних та заборонних знаків, плакатів з радіаційної безпеки;

   - дотримуватися затвердженої програми та маршруту;

   - дотримуватися радіаційної чистоти в місцях загального користування, не класти особисті речі на землю, не вживати їжу на відкритому повітрі;

   - вживати питну воду лише з водопровідної мережі м. Чорнобиля або привозну в упаковці заводу-виробника;

   - дотримуватися правил особистої гігієни.

  • Під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення відвідувачам забороняється:

   - привозити із собою зброю;

   - вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

   - приймати їжу та палити на відкритому повітрі;

   - ставити фото-, відеотехніку на землю;

   - вивозити за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення будь-які предмети, які мають походження з цих зон;

   - вивозити за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення продукцію рослинництва і тваринництва (овочі, фрукти, ягоди, гриби, рослини, рибу, інші продукти харчування, вирощені (вироблені) на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення) за винятком зразків для наукових цілей на підставі спеціального дозволу;

   - вивозити за межі території або ввозити на територію зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення тварин (собак, котів тощо);

   - порушувати форму одягу (відкрите взуття, короткі штани, спідниці);

   - перебувати на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення без супроводжуючої особи;

   - виїжджати за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення в додаткових засобах індивідуального захисту;

   - відвідувати їдальні в брудному одязі та взутті;

   - пити воду з криниць, річок та інших наземних джерел;

   - купатися, засмагати, ловити рибу, полювати, збирати фрукти, овочі, ягоди, гриби та інші продукти лісу;

   - вживати в їжу фрукти, гриби, ягоди, м’ясо диких тварин, птиці, риби та інші продукти харчування, вирощені в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

   - відвідувати І зону (10-кілометрову зону) і II зону (буферну) без погодження зі службою радіаційної безпеки та без супроводжуючої особи;

   - пересуватися по території І зони (10-кілометрової зони) і II зони (буферної) поза визначеними маршрутами.

  5.2. Замовник має право:

  • • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://gamma-travel.com/;
  • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

  6.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://gamma-travel.com/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

  6.2. амовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України - гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://gamma-travel.com/ в євро, доларах США та фунтах стерлінгів сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до відповідної валюти, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

  6.3. Усі заявки не оплачені протягом 5 днів будуть скасовані Виконавцем. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.

  6.4. У разі скасування Замовником відвідування за 15 та більше днів до дати поїздки, передплата повертається Виконавцем у повному обсязі.

  6.5. У разі скасування Замовником відвідування за менше ніж 15 днів до дати поїздки, передплата не повертається Виконавцем.

  6.6. У разі скасування відвідування окремими членами групи при замовленні індивідуальної поїздки за менше ніж 15 днів до дати поїздки, вартість туру не перераховується Виконавцем.

  6.7. У разі несвоєчасного прибуття Замовником на місце збору групи або прибуття у стані похмілля чи алкогольного сп’яніння, передплата не повертається Виконавцем та візит скасовується.

  6.8. Комісія за перерахування коштів сплачується Замовником.

  6.9. Виконавець поверне 50% від вартості замовлення у випадку виникнення форс- мажорних обставин у день поїздки таких як екстремальні погодні умови, лісові пожежі та розпорядження установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території зони відчуження та зони безумовного відселення.

  6.10. Виконавець не компенсує витрати на проживання, переліт та інші супутні витрати не пов’язані безпосередньо із наданням послуги Замовнику.

  6.11. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

  6.11.1. 100% або часткової оплати перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на основі виставленого Виконавцем рахунку.

  6.11.2. У разі часткової оплати, решта оплати здійснюється в день туру перед початком поїдки готівкою або карткою (+ 3% банківської комісії спалачується Замовником)

  6.11.3. Передплата Visa та Mastercard здійснюється за допомогою сервісу on-line платежів Portmone.com. Безпека проведення платежу підтверджена PCI DSS security audit. У випадку виникнення запитань контактувати +380(44)2000902, support@portmone.com

  6.12. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

  6.13. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  7.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

  7.4. У випадку не заїзду Замовника та слідуючими із ним особами внаслідок невірно наданої інформації, як недосягнення 18 років усі фінансові витрати покладаються на Замовника.

  7.5. Виконавець не несе відповідальності за зберігання багажу, документів та цінностей Замовника протягом відвідування.

  7.6. Виконавець не несе відповідальності, якщо рішенням структур та організацій, що здійснюють оформлення дозвільних документів, Замовнику відмовлено у здійснені в’їзду або виїзду внаслідок порушення правопорядку або іншим причинам, що не залежать від Виконавця.

  7.7. Замовник несе відповідальність за правильність оформлення і достовірність наданих Виконавцю документів, необхідних для організації та здійснення поїздки.

  7.8. Якщо Замовник орендує у Виконавця Дозиметр і в наслідок пошкодження, що було спричинене неналежним використанням пристрою або втрати пристрою, Замовник компенсує виконавцю 100 % вартості приладу, а саме суму що еквівалентна ЗОО євро в національній валюті.

  7.9. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме - настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

  8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

  8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  11.1. Даний Договір складено українською мовою, що вважається приорітетною, та перекладено на англійську мову.

  11.2. Підтвердженням заключення даного договору є повна або часткова оплата послуг.

  11.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

  11.4. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.

  11.5. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку на загальних підставах.

  11.6. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

  11.7. 11.7. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://gamma-travel.com/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https:// gamma- travel .com/. Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

  11.8. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

  11.9. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

  11.10. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

  11.11. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  ТОВ «Гамма Тревел 2.0»
  01024, м.Київ, вул.Шовковична, будинок 38, офіс 26
  Код за ЄДРПОУ 44134271
  Банківські реквізити: п/р № UA23 3206 4900 0002 6008 0527 1046 2
  у ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 320649
  Телефон +380980260486
  E-mail: info.gammatravel@gmail.com

Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty